top of page

Psikolojik Test Uygulamaları

Gelişim Testleri

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE):

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir testtir. Çocukların; dil gelişimi, zihinsel beceri, küçük ve büyük kas gelişimi, sosyal-duygusal gelişimi ve öz bakım beceri düzeylerinin ölçülebilmesini sağlamaktadır.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:

Çocukların okula hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan, 5-6 yaş çocuklara uygulanan bir testtir.Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili bilgi edinilir. Bu test sayesinde aynı zamanda çocuğun hangi alanlarda desteklenmesi gerektiği saptanır. 

 

Projektif Testler

Rorschach Testi:

Hem çocuklar, hem de yetişkinler için kullanılır. Kişilerin, algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir. Kişilik özellikleri ve duygusal işleyişi incelemek amacıyla kullanılır. Kişinin, bilinç dışı süreçleri, ruhsal dünyası, yaşanan sorunsalların kaynağı, ebeveyn ilişkileri gibi konularda detaylı bilgi vermektedir. 

 

Çocuklar için Algı Testi (C.A.T)

3–10 yaş aralığındaki çocuklar için kullanılan bir kişilik testi olup, kişilik dinamikleri hakkında bilgi verir. Hayvan figürlerinden oluşan bu test, çocukların genel ruhsal durumu, yaşadığı sorunsalın kaynağı, ebeveynler ile ilişkisi gibi alanlarla ilgili bilgi verir. 

 

Tematik Algı Testi (T.A.T)

Genç ve yetişkinler için kullanılan bir testtir. Kişiliğin sosyal yönünde, kişiler arası ilişkilerde ve çevrenin algılanmasında gösterilen kişilik dinamiklerini araştırmaya yönelik kullanılan bir testtir. 

Bir İnsan Çiz, Aile Çiz, Ağaç Çiz Resim Testleri:

Çizim testleri çocuklar ve yetişkinler için iletişimi ve kendini ifade etmeyi kolaylaştıran bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle çocuklar sözel olarak ifade edemedikleri duygu ve düşüncelerini, iç dünyalarını, bilinç dışı isteklerini çizdikleri resimler aracılığıyla daha rahat aktarabiliyorlar. 

Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi:

4-12 yaş arasındaki çocukların, iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için kullanılan bir projektif testtir. Test, yarım bırakılmış kısa hikâyelerden oluşur ve danışandan bu yarım kalan hikâyeleri tamamlaması istenir. 

Klinik  Değerlendirme Ölçekleri:

  • Beck Depresyon Ölçeği

  • Beck Anksiyete Ölçeği

  • Conners Öğretmen Değerlendirme Ölçeği

  • Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği

  • Durumluluk/Sürekli Kaygı Envanteri

bottom of page